Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nagelhout Woudsend BV vindt dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een voorwaarde is om succesvol te ondernemen. Om deze reden is duurzaamheid geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Nagelhout heeft zich sinds 2015 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De documenten hieronder geven inzicht in de wijze waarop Nagelhout Woudsend dat doet.

FSC®

De afkorting FSC® staat voor de Forest Stewardship Council® dat vrij vertaald zoiets betekent als ‘de raad voor goed bosbeheer’. Volgens FSC® betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied.

FSC® is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor het stimuleren van verantwoord bosbeheer wereldwijd. Door middel van een drietal certificeringsystemen met internationaal toepasbare principes en criteria geeft zij houtgebruikers de mogelijkheid om op een verantwoorde manier hout toe te passen.

FSC®-gecertificeerd hout is herkenbaar aan het kenmerkende FSC® ‘checkmark & tree’ logo. Binnen het FSC® handelsketen certificeringsysteem zijn er drie verschillende systemen om de traceerbaarheid van het hout uit het verantwoord beheerde bos te kunnen garanderen. Elk systeem is herkenbaar aan haar eigen FSC® label & claim.

Co2 prestatieladder

mvo

Door certificering op basis van de co2 prestatieladder reduceert Nagelhout Woudsend B.V. de co2 uitstoot. De co2 prestatieladder stimuleert energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie. Nagelhout Woudsend B.V. toont met de co2 ladder innovatiekracht en draagt bij aan een duurzame onderneming, zowel binnen de organisatie als in de keten.

Certificaathouders (co2-prestatieladder.nl)

Recente versies (PDF):

Voorgaande versies(PDF):

Een steiger achter huis?
Wij regelen het voor u!

Onze opdrachtgevers