Privacyverklaring

Nagelhout Woudsend BV– gevestigd aan de Vosseleane 39 te Woudsend – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nagelhout Woudsend BV,  Vosseleane 39 8551 RP Woudsend

www.nagelhoutwoudsend-bv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nagelhout Woudsend BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres en andere gegevens als u dit zelf aan ons heeft doorgegeven.

Gegevens over een aanvraag voor een waterbouwkundig project

Indien u via het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch zelf gegevens verstrekt over een waterbouwkundig project, verleent u hierbij Nagelhout Woudsend BV toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij advies over onze werkzaamheden en producten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nagelhout Woudsend BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Nagelhout Woudsend BV verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nagelhout Woudsend BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt uw gegevens (naam, telefoonnummer, adres en mail) altijd opvragen en/of laten verwijderen. Bij een dergelijke aanvraag verwijderen wij uw gegevens binnen 6 weken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nagelhout Woudsend BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend – na uw toestemming – indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld post.nl, de bank, de belastingdienst, het administratiekantoor).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Nagelhout Woudsend BV blijft verantwoordelijk voor deze (post.nl, de bank, de belastingdienst en het administratiekantoor).

Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Facebook, Instagram en Twitter

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Twitter zelf. In de privacyverklaring van FacebookInstagram en Twitter staat wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nagelhout Woudsend BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nagelhout Woudsend BV (info@nagelhoutwoudsend-bv.nl).