Over ons:

De basis voor Firma Nagelhout (later; Aannemersbedrijf Nagelhout Woudsend B.V.) werd gelegd in de jaren 20 toen Catharinus Nagelhout sr. een aannemersbedrijf startte voor het aanbrengen van duikers, het graven van leidingen en het repareren van gemalen. In deze beginfase werden de werkzaamheden met twee tot drie man uitgevoerd.

In de jaren dertig werd het bedrijf uitgebouwd waarbij een vaste kern van 10 tot 12 medewerkers in dienst was. De tweede wereldoorlog betekende een tijdelijke belemmering in de groei van het bedrijf.

Na de tweede wereldoorlog werden de werkzaamheden hervat. Het bedrijf groeide mee met de wederopbouw van Nederland en bouwde een goede naam op in de regio. Het accent lag in die tijd op het aanleggen van beschoeiingen, polderkaden, steenbestortingen en rioleringen.

In de jaren zestig namen de zonen van Catharinus Sr. het bedrijf over. Door het opdoen van nieuwe kennis en kunde werd het aanleggen van jachthavens aan het dienstenpakket toegevoegd. Dit zou uitgroeien tot één van de belangrijkste werkzaamheden van het bedrijf.

De uitgevoerde werken leverden zowel Aannemersbedrijf Nagelhout Woudsend B.V. alsmede de opdrachtgevers een groeiend vertrouwen in de kwaliteit van het bedrijf op. Hierdoor nam de omvang van de aangenomen projecten in de jaren ’70 en ’80 steeds verder toe.
In 1984 ging het bedrijf over op de volgende generatie, de zonen van de vennoten namen het bedrijf over. Het machinepark van het bedrijf werd verder uitgebreid zodat ook vanaf het water gewerkt kon worden. Door deze investeringen kon er efficiënter worden gewerkt.

Inmiddels, heeft Aannemersbedrijf Nagelhout Woudsend B.V. een reputatie opgebouwd als een degelijk waterbouwbedrijf met oog voor kwaliteit. Wij hebben hierbij de nadruk gelegd op een beheerste groei door middel van het continu verhogen van de productiviteit en kwaliteit van ons bedrijf. Door de ontwikkelingen binnen ons bedrijf, met name ISO 9001, VCA **, FSC en CO2 certificeringen, voldoet ons bedrijf aan de waarborging van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu (KVGM).

over            over2

Een steiger achter huis?
Wij regelen het voor u!

Onze opdrachtgevers