Nagelhout Woudsend B.V.

Nagelhout Woudsend BV is ISO 9001, VCA, SKH, VIHB en C02-bewust gecertificeerd. Hieronder vindt u de certificaten:

ISO 9001

ISO 9001 (International Organization for Standardization) is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. De ISO certificering is bij uitgifte drie jaar geldig waarbij er jaarlijks een controle plaatsvindt.

Certificatie ISO 9001

De certificatie van ISO 9001 houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Nagelhout Woudsend B.V. aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Deze certificatie audit bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt meestal de documentatie-beoordeling genoemd. Het tweede gedeelte, de initiële audit, staat in het teken van het toetsen van de praktijk.

ilogonieuw

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA**)

Nagelhout Woudsend B.V. is in het bezit van het certificaat VCA**. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoet. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. De twee sterren geven aan dat het bij het certificaat van Nagelhout Woudsend B.V. gaat om een hoofdaannemer.

Daarnaast is er voor uitvoerende medewerkers een VCA examen. Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de meest geldende veiligheidseisen. Door zogenaamde toolboxmeetings wordt deze kennis regelmatig up-to-date gehouden. De norm wordt in Nederland beheerd door het SSVV.

Co2 prestatieladder

mvo

Door certificering op basis van de co2 prestatieladder reduceert Nagelhout Woudsend B.V. de co2 uitstoot. De co2 prestatieladder stimuleert energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie. Nagelhout Woudsend B.V. toont met de co2 ladder innovatiekracht en draagt bij aan een duurzame onderneming, zowel binnen de organisatie als in de keten.

FSC®

De afkorting FSC® staat voor de Forest Stewardship Council® dat vrij vertaald zoiets betekent als ‘de raad voor goed bosbeheer’. Volgens FSC® betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied.

FSC® is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor het stimuleren van verantwoord bosbeheer wereldwijd. Door middel van een drietal certificeringsystemen met internationaal toepasbare principes en criteria geeft zij houtgebruikers de mogelijkheid om op een verantwoorde manier hout toe te passen.

FSC®-gecertificeerd hout is herkenbaar aan het kenmerkende FSC® ‘checkmark & tree’ logo. Binnen het FSC® handelsketen certificeringsysteem zijn er drie verschillende systemen om de traceerbaarheid van het hout uit het verantwoord beheerde bos te kunnen garanderen. Elk systeem is herkenbaar aan haar eigen FSC® label & claim.

VIHB

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

Wat betekent VIHB?

V = vervoerder van afval
I  = inzamelaar van afval
H = handelaar in afval
B = bemiddelaar in afval

Een steiger achter huis?
Wij regelen het voor u!

Onze opdrachtgevers