Uitbreiding en vernieuwing GWS haven Grou

GWS haven GrouGWS haven Grou

In opdracht van de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) hebben wij haar verenigingshaven vernieuwd en uitgebreid.

In het najaar van 2016 hebben we de oude steigers verwijderd en een nieuwe damwand geslagen, waarna de haven gebaggerd kon worden.

Februari 2017 is gestart met het bouwen van 3 lange steigers met elk een lengte van ongeveer 90 meter, de 3 steigers hebben allen een houten onderbouw met daarop kunststof dekplanken.

31 maart 2017 hebben we de werkzaamheden opgeleverd, de complete haven is onder FSC keur opgeleverd.

Datum

april 2017
Delen